Brasa

Garantijos

1. Prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas pagal gamintojo įsipareigojimus ir bendruosius teisės aktus.
2. Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija, jei prekės gamintojas nenurodo kitaip.
3. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
4. Garantija netaikoma, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės - pažeistos prekės saugojimo ar naudojimo taisyklės.