Brasa

ES projektai

UAB „Brasa“ įgyvendina projektą „UAB „Brasa“ e.komercijos modelio diegimas“

UAB „Brasa“ įgyvendina projektą „UAB „Brasa“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis.
Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.
Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

  • Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 60 422,40 Eur
  • Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 45 316,80 Eur

→ Projekto vykdymo pradžia – 2021 m. birželio 21 d.
← Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 14 d.

KVIEČIAME IŠBANDYTI MŪSŲ NAUJĄJĮ KONFIGURATORIŲ ČIA